När du är i behov av en trafikansvarig konsult

Om du behöver ett yrkestrafiktillstånd, så kan det vara smart att ta hjälp av en trafikansvarig konsult. Med en konsult som är trafikansvarig så går processen snabbare. Detta innebär att du slipper att ta det prov hos Trafikverket för yrkeskunnande som annars krävs för att starta ett åkeri.

Är det så att du vill bedriva trafik som är yrkesmässig, så finns det flera krav du måste uppfylla. Det oavsett om du ska bedriva godstransporter eller persontransporter. Du måste ansöka om ett yrkestrafiktillstånd till exempel.

Väljer du att anlita en konsult, så har de redan tagit de prov som krävs. De har därmed de yrkeskunnandecertifikat som krävs.

Ta in en duktig trafikkonsult

Du som behöver en bra trafikansvarig konsult, du kan vända dig till yrkestrafiktillstånd.se. Processen ser ut som följer:

  • Kontakta dem om en konsult - de ser över behovet och erbjuder lösning
  • Avtal skrivs
  • Du slutför ansökan hos Transportstyrelsen och uppger konsulten som trafikansvarig
  • Du har sedan ett kontinuerligt samarbete med din konsult

För att du ska få starta upp ett företag som bedriver godstransporter eller persontransporter så krävs det att du gör en ansökan. I denna ansökan ska du sedan bifoga olika handlingar.

Få hjälp med ditt trafiktillstånd

Om det är så att du är i behov av ett trafiktillstånd så kan det gå snabbt och lätt genom att du anlita en konsult. Det så att du själv slipper göra alla de prov som annars krävs. Hos yrkestrafiktillstånd.se finns det idag många duktiga konsulter som har en god erfarenhet av just detta. Genom att skriva ett avtal, så kan du snabbare få ditt trafiktillstånd.